Vzdělávání

Registrací vstupujete do základního bezplatného tarifu. Vyberte si specializaci a zobrazte si obsah přizpůsobený vašim potřebám.
Zaregistrovat

Pro další specializace

Článek
Nový

Jak se rozhodnout v první linii léčby triple negativního karcinomu prsu?

Kurz je zaměřen na problematiku metastatického triple negativního karcinomu prsu (mTNBC) a poskytuje praktické informace o možnostech a výběru terapie v první linii léčby mTNBC, a to včetně moderní cílené léčby.

90 minut
2 kredity
Článek
Nový

Léčba intersticiálního plicního onemocnění u pacientů se systémovou sklerodermií

Tento edukační článek Vám poskytne aktuální informace o diagnostice, sledování a léčbě intersticiálního plicního onemocnění u pacientů se systémovou sklerodermií.

90 minut
2 kredity
Článek
Nový

Prodloužená adjuvantní terapie u pacientek s hormonálně dependentním karcinomem prsu: Kdy a jak?

Tento kurz má za cíl podat informace o aktuálních možnostech adjuvantní hormonální terapie u pacientek s hormonálně dependentním onemocněním, s podrobným zaměřením na problematiku prodloužené adjuvantní hormonální terapie.

90 minut
2 kredity
Článek
Nový

Sekvenční léčba schizofrenie

V rámci kurzu je představen vhodný přístup k dlouhodobé léčbě a péči o nemocné s diagnózou schizofrenie. Je shrnuta psychopatologie onemocnění a její vývoj v průběhu nemoci. Prezentovaná doporučená praxe sekvenční léčby má minimalizovat relapsy akutního onemocnění a vést k co nejlepšímu zapojení nemocných do jejich běžného života.

90 minut
2 kredity
Článek
Nový

Časný karcinom prsu – deeskalace a eskalace léčby u podtypu Her 2 pozitivního karcinomu prsu

Kurz přináší aktuální informace ohledně možností deeskalace a eskalace léčby u pacientů s HER2 pozitivním karcinomem prsu.

90 minut
2 kredity
Článek

Chronická žilní insuficience v ordinaci praktického lékaře

Kurz přináší přehledné informace o žilní insuficienci a nejnovějších přístupech k léčbě žilních onemocnění.

90 minut
2 kredity
Článek

Co přináší nová doporučení pro antibiotickou terapii v ambulantní praxi?

Studijní materiál popisuje nový postoj k antibiotické terapii v ambulantní praxi praktických lékařů pro děti a dospělé.

90 minut
2 kredity
Článek

Potenciál fixních kombinací v léčbě mírné a střední bolesti

V léčbě bolesti lze volit z různých léčivých přípravků, včetně tzv. fixních kombinací. Tento kurz stručně poukazuje na možné silné i slabší stránky takového přístupu se zaměřením na látku guaifenesin.

90 minut
2 kredity
Článek

Správná volba antibiotik při ambulantní léčbě respiračních infekcí

Studijní materiál poskytuje ucelené informace o vybraných akutních respiračních infekcích. Součástí materiálu jsou i odpovědi na otázky o antibiotické terapii těchto vybraných onemocnění, které si lékař může klást, aby zabezpečil nejlepší léčbu pro svého pacienta a také aby současně nepřispíval k rozvoji rezistence mikroorganismů.

90 minut
2 kredity

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.