Nástroje

Algoritmus léčby diabetu 2. typu

Konsenzus ADA a EASD

APGAR skóre

Hodnotí novorozence v 1. a 5. minutě po narození

Atopická dermatitida - subjektivní příznaky

Číselná hodnotící škála pro posouzení intenzity svědění a kvality spánku

BMI

Body Mass Index

BSA

Výpočet plochy tělesného povrchu

Canadian Guidelines for MS

Treatment optimization in multiple sclerosis

Capriniho skóre

Stratifikuje riziko žilního trombembolismu u chirurgických pacientů.

CAT škála

Test ohodnocení CHOPN

CDEIS

Crohn's disease endoscopic index of severity

Centorovo skóre (McIsaacova modifikace)

Určuje pravděpodobnost streptokokové faryngitidy

CGI

Globální klinický dojem

CHA₂DS₂-VASc

Riziko CMP u pacientů s fibrilací síní

Child-Pugh skóre

Zhodnocení prognózy chronického jaterního onemocnění

Cíle prevence kardiovaskulárních onemocnění

Clearance kreatininu

Cockcroft-Gaultův vzorec

CURB-65

Skóre pro hodnocení závažnosti pneumonie

Dávkovací kalkulátor amoxicilinu/kyseliny klavulanové

Dávkovací kalkulátor azitromycinu

Dávkovací kalkulátor cefiximu

Dávkovací kalkulátor ciprofloxacinu

Dávkovací kalkulátor léku Mavenclad

Kladribin (cladribinum)

Dávkovací kalkulátor léku Palgotal

paracetamol (paracetamolum), tramadol-hydrochlorid (tramadoli hydrochloridum)

Dávkovací kalkulátor sulfamethoxazolu/trimethoprimu

Diagnostická kritéria pro familiární hypercholesterolémii

Nizozemské (Dutch lipid network score) diagnostické kritéria pro FH

DLQI

Dermatologický index kvality života

Doporučené postupy hormonální léčby pro stádium IV metastatického prsního karcinomu u pacientů s expresí steroidních receptorů.

Modrá kniha ČOS

Doporučení pro antibiotickou terapii v ambulantní praxi

Subkomise pro antibiotickou politiku, 2022

Doporučení pro výběr protizáchvatové medikace

EpiStandardy 2021

Doporučený postup pro léčbu neinvazivního karcinomu prsu

Léčebný standard MOÚ

Dospělý ADHD

Diagnostická kritéria Poruchy pozornosti a hyperaktivity (ADHD) podle DSM-5

Dotazník MPN-SAF TSS

Kvalitativní hodnocení 10 klinicky nejvýznamnějších a nejcharakterističtějších příznaků MPN

Dotazník pro poruchy nálady / Mood disorder questionnaire

Screeningový test na poruchy bipolárního spektra

EASI

Index postižené plochy a závažnosti ekzému

EDSS

Kurtzkeho škála

ELTS, Sokal, and Hasford Scores

Prognostic scores for chronic-phase chronic myeloid leukemia (CML)

Endoskopické Mayo skóre

Hodnotí stádium ulcerativní kolitidy

Eylea, Lucentis a Ozurdex – indikační omezení úhrady

Fatty liver index

Odhad přítomnosti steatózy jater u běžné populace

Fibrosis-4 Index (FIB-4)

Určuje pravděpodobnost výskytu jaterní fibrózy

FRAX®

Nástroj pro hodnocení rizika zlomenin

GCS

Glasgow Coma Scale

GRACE

Predikuje mortalitu pacientů s akutním koronárním syndromem.

HAS-BLED

Riziko krvácení u pacientů s fibrilací síní

HbA1c

Převádějte mezi jednotkami HbA1c: mmol/mol a % a zjistěte průměrnou glykémii

HIT-6

Headache impact test-6

Hurleyho klasifikace

Hodnocení závažnosti onemocnění hidradenitis suppurativa

IHS4

Mezinárodní skórovací systém závažnosti onemocnění hidradenitis suppurativa

IMDC model pro progńozu metastatického renálního karcinomu

Prognostické skóre u pacientů léčených cílenou terapií

Inflammatory back pain

An assessment of whether the pain in the back is inflammatory

IPSS

International Prostate Symptom Score

IPSS skóre pro primární myelofibrózu

Stratifikace rizika u primární myelofibrózy

Jednoduchý nástroj pro výpočet rizika osteoporózy (SCORE)

Pomůže s rozhodnutím, zda by měla být žena odeslána k měření kostní denzity

Kalkulátor rozsahu postižení BSA

Odhaduje rozsah postižené oblasti pomocí tzv. metody dlaně

Kalkulátor vaskulárního věku

Používá tabulky SCORE 2021

Klasifikace CEAP

Klinická, etiologická, anatomická a patofyziologická klasifikace žilních onemocnění

Klinická doporučení pro Lp(a)

Konsenzus Evropské společnosti pro aterosklerózu o lipoproteinu(a) z roku 2022

Klinický skórovací systém deficitu ADAMTS13

PLASMIC skóre a French skóre

Korekce kalcia při hypoalbuminémii

Výpočet korigovaného vápníku při hypoalbuminémii

Korigovaný QT interval

Upravuje QT interval pro krajní hodnoty srdeční frekvence

Kritéria rezistence/ intolerance k hydroxymočovině

U polycytémie vera a primární myelofibrózy

Léčba imunitně podmíněných nežádoucích účinků při imunoterapii

Doporučené postupy Evropské společnosti pro klinickou onkologii (ESMO) / Americké společnosti klinické onkologie (ASCO)

Léčebné doporučené postupy pro farmakologické snížení LDL-C

Doporučené postupy ESC/EAS 2019

McDonaldova diagnostická kritéria pro roztroušenou sklerózu

2017 Revize

MELD skóre a skóre MELD-Na (prediktivní skóre pro časnou mortalitu)

Model for End-Stage Liver Disease

MIDAS

Posouzení disability při migréně

mMRC

Modified medical research council dyspnea scale

NAFLD skóre fibrózy

Skóre fibrózy při nealkoholové tukové chorobě jater

NEWS2

Skóre včasného varování

NIHSS

National Institute of Health Stroke Scale

NYHA

Funkční klasifikace New York Heart Association

Odhad eGFR (rovnice CKD-EPI, MDRD)

Odhad míry glomerulární filtrace

Padua skóre

Odhaduje riziko VTE u hospitalizovaných pacientů

PASI

Psoriasis Area a Severity Index (index postižené plochy a závažnosti psoriázy)

PASI s obrázky

Index závažnosti psoriázy a plochy postižení (s obrázky)

PERC skóre

Pulmonary Embolism Rule-out Criteria

PESI (Index závažnosti plicní embolie)

Predikuje 30denní mortalitu pacientů s plicní embolií

Přehled vyšetření při léčbě RS

Kolik vyšetření je potřeba před, během a po ukončení léčby?

Rome IV for IBS

Rome IV Diagnostic Criteria for Irritable Bowel Syndrome (IBS)

Rutgeertsovo skóre

Predikuje pooperační rekurenci u pacientů s Crohnovou chorobou

Rychlé skóre hodnocení sekvenčního selhání orgánů (QSOFA)

Identifikuje vysoce rizikové pacienty z hlediska hospitalizační mortality s podezřením na infekci v podmínkách mimo intenzivní péči

Sbírka nástrojů pro antibiotickou terapii v ambulantní praxi

Sbírka nástrojů pro atopickou dermatitidu

Sbírka nástrojů pro karcinom prsu

SCORAD

SCORing Atopic Dermatitis calculator

SCORE2

10leté riziko rozvoje fatálních a nefatálních KV příhod ve vysoce rizikových evropských zemích

SES-CD

Jednoduché endoskopické skóre pro Crohnovu chorobu

Skóre H₂FPEF

Odhad pravděpodobnosti srdečního selhání se zachovanou ejekční frakcí

Skóre hodnocení sekvenčního selhání orgánu (SOFA)

Identifikuje orgánovou dysfunkci u hospitalizované populace s podezřením na infekci

sPESI (Simplified PESI)

Predikuje 30denní mortalitu pacientů s plicní embolií pomocí 6 klinických kritérií

Stanovení úhrady a dávkování přípravku Rybelsus®

Semaglutid

Systémová léčba karcinomu prsu

Modrá kniha ČOS

Systémy hodnocení onemocnění hidradenitis suppurativa

Hurleyho klasifikace a IHS4

TNM klasifikace pro rakovinu prsu

8. vydání

Výpočet LDL cholesterolu a non-HDL cholesterolu

Wellsova kritéria pro PE

Wellsova kritéria pro plicní embolii
Všechny nástroje
Specializace
Dávkování
Indikace

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.