MKB-10

A00-B99

Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekatere imunsko pogojene bolezni

E00-E89

Endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni

F00-F99

Duševne in vedenjske motnje

G00-G99

Bolezni živčevja

H00-H59

Bolezni očesa in očesnih adneksov

H60-H95

Bolezni ušesa in mastoida

I00-I99

Bolezni obtočil

J00-J99

Bolezni dihal

K00-K93

Bolezni prebavil

K00-K14

Bolezni ustne votline, žlez slinavk in čeljusti

K00

Nepravilnosti v razvoju in izraščanju zob
Disordines evolutionis et eruptionis dentium

K00.0

Anodontija
Anodontia

K00.1

Nadštevilni zobje
Dentes supernumerarii

K00.2

Nepravilnosti v velikosti in obliki zob
Magnitudo et forma dentium abnormalis

K00.3

Lisavost zob
Dentes versicolores

K00.4

Motnje v nastajanju zoba
Disordines formationis dentium

K00.5

Dedne motnje v zgradbi zoba, ki niso uvrščene drugje
Anomaliae structurae dentium congenitae, non alibi classificatae

K00.6

Motnje pri izraščanju zob
Disordines eruptionis dentium

K00.7

Sindrom denticije
Syndroma dentitionis

K00.8

Druge nepravilnosti v razvoju zoba
Disordines evolutionis dentium alii

K00.9

Razvojne nepravilnosti zob, neopredeljene
Disordo evolutionis dentium, non specificatus

K01

Retinirani in impaktirani zobje
Dentes retenti et impacti

K01.0

Retinirani zobje
Dentes retenti

K01.1

Impaktirani zobje
Dentes impacti

K02

Zobni karies
Caries dentium

K02.0

Karies, omejen na sklenino
Caries adamantini dentium

K02.1

Dentinski karies
Caries dentini dentium

K02.2

Cementni karies
Caries caementi dentium

K02.3

Ustavljeni zobni karies
Caries dentium inhibita

K02.4

Odontoclasia
Odontoclasia

K02.5

Karies ki sega v pulpo

K02.8

Druge vrste zobni karies
Caries dentium alia

K02.9

Zobni karies, neopredeljen
Caries dentium, non specificata

K03

Druge bolezni trdih zobnih tkiv
Morbi textuum dentium durarum alii

K03.0

Prekomerna atricija zob
Attritio dentium

K03.1

Abrazija zob
Abrasio dentium

K03.2

Erozija zob
Erosio dentium

K03.3

Bolezenska resorpcija zob
Resorptio dentium pathologica

K03.4

Hipercementoza
Hypercementosis

K03.5

Ankiloza zob
Ancylosis dentis

K03.6

Zobne obloge
Sedimenta dentis

K03.7

Sprememba barve trdih zobnih tkiv po izrasti zoba
Discoloratio dentis posteruptiva

K03.8

Druge opredeljene bolezni trdih zobnih tkiv
Morbi textuum dentium durarum alii, specificati

K03.9

Bolezni trdih zobnih tkiv, neopredeljene
Morbus textuum dentium durorum, non specificatus

K04

Bolezni pulpe in periapikalnih tkiv
Morbi pulpae et textus periapicalis

K04.0

Pulpitis
Pulpitis

K04.1

Nekroza pulpe
Necrosis pulpae dentis

K04.2

Degeneracija pulpe
Degeneratio pulpae dentis

K04.3

Nenormalna tvorba trdih tkiv v pulpi
Formatio textus duri in pulpa abnormalis

K04.4

Akutni apikalni parodontitis pulpnega izvora
Periodontitis pulpae apicalis acuta

K04.5

Kronični apikalni parodontitis
Periodontitis pulpae apicalis chronica

K04.6

Periapikalni absces s fistulo
Abscessus periapicalis fistulosus

K04.7

Periapikalni absces brez fistule
Abscessus periapicalis non fistulosus

K04.8

Radikularna cista
Cystis dentis radicularis

K04.9

Druge opredeljene in neopredeljene bolezni pulpe in periapikalnih tkiv
Morbi pulpae et textus periapicalis alii et non specificati

K05

Gingivitis in bolezni parodoncija
Gingivitis et morbi periodontales

K05.0

Akutni gingivitis
Gingivitis acuta

K05.1

Kronični gingivitis
Gingivitis chronica

K05.2

Akutni parodontitis
Periodontitis acuta

K05.3

Kronični parodontitis
Periodontitis chronica

K05.4

Parodontoza
Periodontosis

K05.5

Druge bolezni parodoncija
Morbi periodontales alii

K05.6

Bolezni parodoncija, neopredeljene
Morbi periodontales, non specificati

K06

Druge nepravilnosti dlesen in brezzobega čeljustnega grebena
Morbi gingivae et processus alveolaris edentati alii

K06.0

Zmanjšanje dlesen
Recessio gingivae

K06.1

Povečanje dlesen
Hypertrophia gingivae

K06.2

Okvare dlesen in brezzobega čeljustnega grebena, povezane s poškodbo
Laesio gingivae et processus alveolaris edentati traumatica

K06.8

Druge opredeljene nepravilnosti dlesen in brezzobega čeljustnega grebena
Morbi gingivae et processus alveoralis edentati alii, specificati

K06.9

Nepravilnosti dlesen in brezzobega čeljustnega grebena, neopredeljene
Morbus gingivae et processus alveolaris edentati, non specificatus

K07

Zobnoobrazne (dentofacialne) anomalije [vključno z nepravilnostmi griza (malokluzijo)]
Anomaliae dentofaciales [malocclusiones includens]

K07.0

Večje velikostne anomalije čeljusti
Gnathanomaliae majores

K07.00

Večje velikostne anomalije čeljusti, neopredeljene 

K07.01

Hipoplazija maksile

K07.02

Hiperplazija maksile

K07.03

Hipoplazija mandibule

K07.04

Hiperplazija mandibule

K07.09

Druge večje anomalije velikosti čeljusti 

K07.1

Anomalije razmerja med čeljustmi in lobanjsko bazo
Gnathanomaliae et anomaliae basis cranii

K07.2

Anomalije razmerja zobnih lokov
Gnathanomaliae arcuum dentalium

K07.3

Anomalije položaja zob
Malpositiones dentis

K07.4

Nepravilnosti griza, neopredeljene
Malocclusio dentis, non specificata

K07.5

Dentofacialne funkcijske nepravilnosti
Abnormitas functionis dentofacialis

K07.6

Nepravilnosti čeljustnega sklepa
Disordines articuli temporomandibularis

K07.8

Druge vrste dentofacialnih anomalij
Anomaliae dentofaciales aliae

K07.9

Dentofacialna anomalija, neopredeljena
Anomalia dentofacialis, non specificata

K08

Druge nepravilnosti v zvezi z zobmi in opornimi strukturami
Morbi dentium et textus sustentionalis alii

K08.0

Eksfoliacija zob zaradi sistemskih vzrokov
Exfoliatio dentium in morbis systematicis

K08.1

Izguba zob zaradi poškodbe, ekstrakcije ali omejene parodontalne bolezni
Edentatio dentium propter accidentem, extractionem sive morbum periodonti

K08.2

Atrofija brezzobega čeljustnega grebena
Atrophia processus alveolaris edentati

K08.3

Preostala zobna korenina
Radix relicta

K08.8

Druge opredeljene nepravilnosti zob in opornih struktur
Morbi dentium et textus sustentionalis alii, specificati

K08.81

Patološki zlom zoba

K08.88

Druge opredeljene nepravilnosti zob in opornih struktur

K08.9

Nepravilnost zob in opornih struktur, neopredeljena
Morbus dentium et textus sustentionalis, non specificatus

K09

Ciste ustnega področja, ki niso uvrščene drugje
Cistes regionis oralis, non alibi classificatae

K09.0

Odontogene razvojne ciste
Cystes odontogenales evolutionales

K09.1

Razvojne neodontogene ciste ustnega področja
Cystes non odontogenes evolutionales

K09.2

Druge ciste v čeljustnih kosteh
Cystes maxillae, aliae

K09.8

Druge ciste ustnega področja, ki niso uvrščene drugje
Cystes regionis oralis aliae, non alibi classificatae

K09.9

Cista ustnega področja, neopredeljena
Cystis regionis oralis, non specificata

K10

Druge bolezni čeljusti
Morbi maxillae et mandibulae alii

K10.0

Razvojne nepravilnosti čeljusti
Disordines maxillae et mandibulae evolutionales

K10.1

Gigantocelični granulom, centralni
Granuloma maxillae et mandibulae gigantocellulare centrale

K10.2

Vnetne spremembe na čeljustnih kosteh
Status inflammatorii maxillae et mandibulae

K10.3

Alveolitis čeljustnih kosti
Alveolitis

K10.8

Druge opredeljene bolezni čeljusti
Morbi maxillae et mandibulae alii, specificati

K10.9

Bolezen čeljusti, neopredeljena
Morbus maxillae et mandibulae, non specificatus

K11

Bolezni žlez slinavk
Morbi glandularum salivarium

K11.0

Atrofija žlez slinavk
Atrophia glandulae salivaris

K11.1

Hipertofija žlez slinavk
Hypertrophia glandulae salivaris

K11.2

Vnetje žlez slinavk
Sialoadenitis

K11.3

Absces žleze slinavke
Abscessus glandulae salivaris

K11.4

Fistula žleze slinavke
Fistula glandulae salivaris

K11.5

Sialolitiaza
Sialolithiasis

K11.6

Mukokela žleze slinavke
Mucocele glandulae salivaris

K11.7

Motnje v izločanju sline
Dysfunctio secretionis glandulae salivaris

K11.8

Druge opredeljene bolezni žlez slinavk
Morbi glandularum salivarium alii

K11.9

Bolezen žlez slinavk, neopredeljena
Morbus glandulae salivaris, non specificatus

K12

Stomatitis in spremljajoče spremembe
Stomatitis et affinibus laesiones

K12.0

Ponavljajoče se ustne afte
Aphtae oris recurrentes

K12.1

Druge oblike stomatitisa
Stomatitis, formae aliae

K12.2

Gnojna vnetja v ustih
Phlegmone et abscessus oris

K12.3

Mukozitis ustne votline (ulcerativni)
Mucositis oris (ulcerosa)

K13

Druge bolezni ustnic in ustne sluznice
Morbi labii et mucosae oris alii

K13.0

Bolezni ustnic
Morbi labii

K13.1

Grizenje v lica in ustnice
Morsus buccae et labii oris

K13.2

Levkoplakija in druge motnje ustnega epitelija, vključno jezika
Leucoplakia et disordines epithelii oris et linguae alii

K13.3

Dlakasta levkoplakija
Leucoplakia pilosa

K13.4

Granulomi in njim podobne spremembe ustne sluznice
Granuloma et laesiones mucosae oris granulomatosae

K13.5

Submukozna fibroza ust
Fibrosis submucosae oris

K13.6

Hiperplazija ustne sluznice zaradi draženja
Hyperplasia mucosae oris irritativa

K13.7

Druge in neopredeljene spremembe ustne sluznice
Laesiones mucosae oris aliae et non specificatae

K14

Bolezni jezika
Morbi linguae

K14.0

Glositis
Glossitis

K14.1

Lingua geographica
Lingua geographica

K14.2

Glossitis mediana rhomboidea
Glossitis rhomboides mediana

K14.3

Hipertrofija jezičnih papil
Hypertrophia papillarum linguae

K14.4

Atrofija jezičnih papil
Atrophia papillarum linguae

K14.5

Razbrazdani jezik
Lingua plicata

K14.6

Glosodinija
Lingua dolorosa

K14.8

Druge bolezni jezika
Morbi linguae alii

K14.9

Bolezen jezika, neopredeljena
Morbus linguae, non specificatus

K20-K31

Bolezni požiralnika, želodca in dvanajstnika

K35-K38

Bolezni slepiča (apendiksa)

K40-K46

Hernija (kila)

K50-K52

Neinfekcijski enteritis in kolitis

K55-K64

Druge bolezni črevesja

K65-K67

Bolezni peritoneja

K70-K77

Bolezni jeter

K80-K87

Okvare žolčnika, biliarnega trakta in trebušne slinavke

K90-K93

Druge bolezni prebavil

L00-L99

Bolezni kože in podkožja

M00-M99

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

N00-N99

Bolezni sečil in spolovil

O00-O99

Nosečnost, porod in poporodno obdobje (puerperij)

P00-P96

Nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju

Q00-Q99

Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, neuvrščeni drugje

S00-T98

Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov

U00-U49

Kode za posebne namene

U50-U73

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

U78-U88

Kode za posebne namene

U91-U92

Kode za posebne namene

V00-Y98

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

Z00-Z99

Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo

NOVO: Pregledovalnik interakcij zdravil

Prenesite aplikacijo Mediately. Preverite resnost interakcij in pridobite priporočila, kako jih razrešiti.

Uporabljamo piškotke Piškotki nam pomagajo, da vam lahko zagotovimo najboljšo možno izkušnjo naše spletne strani. Z uporabo spletne strani se strinjate z rabo piškotkov. Več o tem, kako jih uporabljamo, si preberite v naši politiki piškotkov.