MKB-10

A00-B99

Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekatere imunsko pogojene bolezni

E00-E89

Endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni

F00-F99

Duševne in vedenjske motnje

G00-G99

Bolezni živčevja

H00-H59

Bolezni očesa in očesnih adneksov

H60-H95

Bolezni ušesa in mastoida

I00-I99

Bolezni obtočil

J00-J99

Bolezni dihal

K00-K93

Bolezni prebavil

K00-K14

Bolezni ustne votline, žlez slinavk in čeljusti

K20-K31

Bolezni požiralnika, želodca in dvanajstnika

K35-K38

Bolezni slepiča (apendiksa)

K40-K46

Hernija (kila)

K50-K52

Neinfekcijski enteritis in kolitis

K55-K64

Druge bolezni črevesja

K55

Žilne okvare črevesja
Morbi intestini vasculares

K55.0

Akutne žilne okvare črevesja
Morbi intestini vasculares acuti

K55.1

Kronične žilne okvare črevesja
Morbi intestini vasculares chronici

K55.2

Angiodisplazija kolona
Angiodysplasia coli

K55.21

Angiodisplazija kolona brez krvavitve

K55.22

Angiodisplazija kolona s krvavitvijo

K55.3

Angiodisplazija tankega črevesa

K55.31

Angiodisplazija tankega črevesa, brez omembe krvavitve

K55.32

Angiodisplazija tankega črevesa, s krvavitvijo

K55.8

Druge žilne okvare črevesja
Morbi intestini vasculares alii

K55.9

Žilna okvara črevesja, neopredeljena
Morbus intestini vascularis, non specificatus

K56

Paralizni ileus in črevesna obstrukcija brez hernije
Ileus paralyticus et obstructio intestinalis, sine hernia

K56.0

Paralizni ileus
Ileus paralyticus

K56.1

Intususcepcija
Incarceratio

K56.2

Volvulus
Volvulus

K56.3

Ileus zaradi žolčnih kamnov
Ileus cholelithiatica

K56.4

Druge vrste impakcija (zagozdenje) črevesja
Impactio intestini alia

K56.5

Intestinalne adhezije (vezi) z obstrukcijo
Adhaesiones intestini obstructionales

K56.6

Druge vrste in neopredeljena intestinalna obstrukcija
Ileus alius, non specificatus

K56.7

Ileus, neopredeljen
Ileus, non specificatus

K57

Divertikli črevesja
Diverticulosis intestini

K57.0

Divertikli tankega črevesa s perforacijo in abscesom
Diverticulosis intestini tenuis perforans cum abscessu

K57.00

Divertikuloza tankega črevesa s perforacijo in abscesom, brez omembe krvavitve

K57.01

Divertikuloza tankega črevesa s krvavitvijo, perforacijo in abscesom

K57.02

Divertikulitis tankega črevesa s perforacijo in abscesom, brez omembe krvavitve

K57.03

Divertikulitis tankega črevesa s krvavitvijo, perforacijo in abscesom

K57.1

Divertikli tankega črevesa brez perforacije ali abscesa
Diverticulosis intestini tenuis non perforans sine abscessu

K57.10

Divertikuloza tankega črevesa, brez perforacije, abscesa ali omembe krvavitve

K57.11

Divertikuloza tankega črevesa brez perforacije ali abscesa, s krvavitvijo

K57.12

Divertikulitis tankega črevesa, brez perforacije, abscesa ali omembe krvavitve

K57.13

Divertikulitis tankega črevesa brez perforacije ali abscesa, s krvavitvijo

K57.2

Divertikli debelega črevesa s perforacijo in abscesom
Diverticulosis coli perforans cum abscessu

K57.20

Divertikuloza debelega črevesa s perforacijo in abscesom, brez omembe krvavitve

K57.21

Divertikuloza debelega črevesa s krvavitvijo, perforacijo in abscesom

K57.22

Divertikulitis debelega črevesa s perforacijo in abscesom, brez omembe krvavitve

K57.23

Divertikulitis debelega črevesa s krvavitvijo, perforacijo in abscesom

K57.3

Divertikli debelega črevesa brez perforacije ali abscesa
Diverticulosis coli non perforans cum abscessu

K57.30

Divertikuloza debelega črevesa brez perforacije, abscesa ali omembe krvavitve

K57.31

Divertikuloza debelega črevesa brez perforacije ali abscesa, s krvavitvijo

K57.32

Divertikulitis debelega črevesa brez perforacije, abscesa ali omembe krvavitve

K57.33

Divertikulitis debelega črevesa brez perforacije ali abscesa, s krvavitvijo

K57.4

Divertikli tankega in debelega črevesa s perforacijo in abscesom
Diverticulosis intestini tenuis et coli perforans cum abscessu

K57.40

Divertikuloza tankega in debelega črevesa s perforacijo in abscesom, brez omembe krvavitve

K57.41

Divertikuloza tankega in debelega črevesa s krvavitvijo, perforacijo in abscesom

K57.42

Divertikulitis tankega in debelega črevesa s perforacijo in abscesom, brez omembe krvavitve

K57.43

Divertikulitis tankega in debelega črevesa s krvavitvijo, perforacijo in abscesom

K57.5

Divertikli tankega in debelega črevesa brez perforacije ali abscesa
Diverticulosis intestini tenuis et coli non perforans sine abscessu

K57.50

Divertikuloza tankega in debelega črevesa brez perforacije, abscesa ali omembe krvavitve

K57.51

Divertikuloza tankega in debelega črevesa brez perforacije ali abscesa, s krvavitvijo

K57.52

Divertikulitis tankega in debelega črevesa brez perforacije, abscesa ali omembe krvavitve

K57.53

Divertikulitis tankega in debelega črevesa brez perforacije ali abscesa, s krvavitvijo

K57.8

Divertikli črevesa, predel neopredeljen, s perforacijo in abscesom
Diverticulosis intestini, partis non specificatae, perforans cum abscessu

K57.80

Divertikuloza črevesa, predel neopredeljen, s perforacijo in abscesom, brez omembe krvavitve

K57.81

Divertikuloza črevesa, predel neopredeljen, s krvavitvijo, perforacijo in abscesom

K57.82

Divertikulitis črevesa, predel neopredeljen, s perforacijo in abscesom, brez omembe krvavitve

K57.83

Divertikulitis črevesa, predel neopredeljen, s krvavitvijo, perforacijo in abscesom

K57.9

Divertikli črevesa, predel neopredeljen, brez perforacije ali abscesa
Diverticulosis intestini, partis non specificatae, non perforans sine abscessu

K57.90

Divertikuloza črevesa, predel neopredeljen, brez perforacije, abscesa ali omembe krvavitve

K57.91

Divertikuloza črevesa, predel neopredeljen, brez perforacije ali abscesa, s krvavitvijo

K57.92

Divertikulitis črevesa, predel neopredeljen, brez perforacije, abscesa ali omembe krvavitve

K57.93

Divertikulitis črevesa, predel neopredeljen, brez perforacije ali abscesa, s krvavitvijo

K58

Sindrom razdražljivega črevesa (iritabilnega kolona)
Syndroma intestini irritabilis

K58.0

Sindrom razdražljivega črevesa z diarejo
Syndroma intestini irritabilis cum diarrhoea

K58.9

Sindrom razdražljivega črevesa brez diareje
Syndroma intestini irritabilis sine diarrhoea

K59

Druge funkcijske motnje črevesja
Dysfunctiones intestinales aliae

K59.0

Zaprtje (konstipacija)
Opstipatio

K59.1

Funkcijska driska
Diarrhoea functionalis

K59.2

Nevrogeno črevo, ki ni uvrščeno drugje
Intestinum neurogenes non alibi classificatum

K59.3

Megakolon, ki ni uvrščen drugje
Megacolon, non alibi classificatum

K59.4

Analni spazem
Spasmus analis

K59.8

Druge opredeljene funkcijske črevesne motnje
Dysfunctiones intestinales aliae, specificati

K59.9

Funkcijska črevesna motnja, neopredeljena
Dysfunctio intestinalis, non specificatus

K60

Fisura in fistula analnega in rektalnega predela
Fissura et fistula regionis analis et rectalis

K60.0

Akutna analna fisura
Fissura ani acuta

K60.1

Kronična analna fisura
Fissura ani chronica

K60.2

Analna fisura, neopredeljena
Fissura ani, non specificata

K60.3

Analna fistula
Fistula ani

K60.4

Rektalna fistula
Fistula recti

K60.5

Anorektalna fistula
Fistula anorectalis

K61

Absces analnega in rektalnega predela
Abscessus regionis analis et rectalis

K61.0

Analni absces
Abscessus ani

K61.1

Rektalni absces
Abscessus recti

K61.2

Anorektalni absces
Abscessus anorectalis

K61.3

Ishiorektalni absces
Abscessus ischiorectalis

K61.4

Intrasfinkterni absces
Abscessus intrasphinctericus

K62

Druge bolezni zadnjika in danke
Morbi ani et morbi recti alii

K62.0

Analni polip
Polypus ani

K62.1

Rektalni polip
Polypus recti

K62.2

Analni zdrs (prolaps)
Prolapsus ani

K62.3

Rektalni zdrs (prolaps)
Prolapsus recti

K62.4

Stenoza zadnjika in danke
Stenosis ani et recti

K62.5

Hemoragija zadnjika in danke
Haemorrhagia ani et recti

K62.6

Ulkus zadnjika in danke
Ulcus ani et recti

K62.7

Radiacijski proktitis
Proctitis radiationalis

K62.8

Druge opredeljene bolezni zadnjika in danke
Morbi ani et recti alii specificati

K62.9

Bolezen zadnjika in danke, neopredeljena
Morbus ani et recti, non specificatus

K63

Druge bolezni črevesja
Morbi intestini alii

K63.0

Absces črevesa
Abscessus intestini

K63.1

Perforacija črevesa (nepoškodbena)
Perforatio intestini (non traumatica)

K63.2

Fistula črevesa
Fistula intestini

K63.3

Ulkus črevesa
Ulcus intestini

K63.4

Enteroptoza
Enteroptosis

K63.5

Polip debelega črevesa
Polypus coli

K63.50

Polip debelega črevesa, neopredeljen

K63.51

Juvenilni polip debelega črevesa

K63.58

Druge vrste polip debelega črevesa

K63.8

Druge opredeljene bolezni črevesa
Morbi intestini alii, specificati

K63.9

Črevesna bolezen, neopredeljena
Morbus intestini, non specificatus

K64

Hemoroidi in perianalna venska tromboza

K64.0

Hemoroidi prve stopnje

K64.1

Hemoroidi druge stopnje

K64.2

Hemoroidi tretje stopnje

K64.3

Hemoroidi četrte stopnje

K64.4

Ostanki hemoroidov v obliki kožnih priveskov

K64.5

Perianalna venska tromboza

K64.8

Drugi opredeljeni hemoroidi

K64.9

Hemoroidi, neopredeljeni

K65-K67

Bolezni peritoneja

K70-K77

Bolezni jeter

K80-K87

Okvare žolčnika, biliarnega trakta in trebušne slinavke

K90-K93

Druge bolezni prebavil

L00-L99

Bolezni kože in podkožja

M00-M99

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

N00-N99

Bolezni sečil in spolovil

O00-O99

Nosečnost, porod in poporodno obdobje (puerperij)

P00-P96

Nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju

Q00-Q99

Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, neuvrščeni drugje

S00-T98

Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov

U00-U49

Kode za posebne namene

U50-U73

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

U78-U88

Kode za posebne namene

U91-U92

Kode za posebne namene

V00-Y98

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

Z00-Z99

Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo

NOVO: Pregledovalnik interakcij zdravil

Prenesite aplikacijo Mediately. Preverite resnost interakcij in pridobite priporočila, kako jih razrešiti.

Uporabljamo piškotke Piškotki nam pomagajo, da vam lahko zagotovimo najboljšo možno izkušnjo naše spletne strani. Z uporabo spletne strani se strinjate z rabo piškotkov. Več o tem, kako jih uporabljamo, si preberite v naši politiki piškotkov.