MKB-10

A00-B99

Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekatere imunsko pogojene bolezni

E00-E89

Endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni

F00-F99

Duševne in vedenjske motnje

G00-G99

Bolezni živčevja

H00-H59

Bolezni očesa in očesnih adneksov

H60-H95

Bolezni ušesa in mastoida

I00-I99

Bolezni obtočil

J00-J99

Bolezni dihal

K00-K93

Bolezni prebavil

L00-L99

Bolezni kože in podkožja

M00-M99

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

N00-N99

Bolezni sečil in spolovil

N00-N08

Bolezni glomerulov

N10-N16

Ledvične tubulointersticijske bolezni

N17-N19

Ledvična odpoved

N20-N23

Urolitiaza (kamni v sečilih)

N25-N29

Druge motnje ledvic in sečevodov

N30-N39

Druge bolezni sečil

N40-N51

Bolezni moških spolnih organov

N60-N64

Motnje dojke

N70-N77

Vnetne bolezni ženskih medeničnih (pelvičnih) organov

N80-N98

Nevnetne motnje ženskega spolnega (genitalnega) trakta

N80

Endometrioza
Endometriosis

N80.0

Endometrioza maternice
Endometriosis uteri

N80.1

Endometrioza jajčnika
Endometriosis ovarii

N80.2

Endometrioza jajcevoda
Endometriosis tubae uterinae

N80.3

Endometrioza pelvičnega peritoneja
Endometriosis peritonaei pelvis

N80.4

Endometrioza rektovaginalnega septuma in nožnice
Endometriosis septi rectovaginalis et vaginae

N80.5

Endometrioza črevesja
Endrometriosis intestini

N80.6

Endometrioza v brazgotini
Endometriosis in scarificationibus cutaneis

N80.8

Druge vrste endometrioza
Endometriosis alia

N80.9

Endometrioza, neopredeljena
Endometriosis, non specificata

N81

Zdrs (prolaps) ženskih spolnih organov
Prolapsus genitaliorum femininorum

N81.0

Uretrokela, ženska
Urethrocele feminae

N81.1

Cistokela
Cystocele

N81.2

Nepopolni uterovaginalni zdrs
Prolapsus uterovaginalis incompletus

N81.3

Popolni uterovaginalni zdrs
Prolapsus uterovaginalis completus

N81.4

Uterovaginalni zdrs, neopredeljen
Prolapsus uterovaginalis, non specificatus

N81.5

Vaginalna enterokela
Enterocele vaginalis

N81.6

Rektokela
Rectocele

N81.8

Druge vrste zdrs ženskih spolnih organov
Prolapsus genitaliorum femininorum alius

N81.9

Zdrs ženskih spolnih organov, neopredeljen
Prolapsus genitaliorum femininorum, non specificatus

N82

Fistule, ki vključujejo ženski spolni trakt
Fistulae genitaliorum femininorum

N82.0

Vezikovaginalna fistula
Fistula vesicovaginalis

N82.1

Druge fistule ženskih sečil in rodil
Fistulae tractus urinogenitalis aliae

N82.2

Fistula nožnice s tankim črevesjem
Fistula intestinovaginalis

N82.3

Fistula nožnice z debelim črevesjem
Fistula colovaginalis

N82.4

Druge fistule ženskega intestinalno-genitalnega trakta
Fistulae intestinogenitales feminae aliae

N82.5

Kožne fistule ženskega spolnega trakta
Fistula cutaneogenitales

N82.8

Druge fistule ženskega spolnega trakta
Fistulae genitaliorum femininorum aliae

N82.9

Fistula ženskega spolnega trakta, neopredeljena
Fistula genitaliorum femininorum, non specificata

N83

Nevnetne spremembe in nepravilnosti jajčnika, jajcevoda in širokega ligamenta
Disordines ovarii, tubae uterinae et ligamenti lati non inflammatorii

N83.0

Folikularna cista jajčnika
Cystis ovarii follicularis

N83.1

Cista rumenega telesca
Cystis corporis lutei ovarii

N83.2

Druge in neopredeljene ciste jajčnika
Cystes ovarii aliae et non specificatae

N83.3

Pridobljena atrofija jajčnika in jajcevoda
Atrophia ovarii et salpingitis acquisita

N83.4

Zdrs in hernija jajčnika in jajcevoda
Prolapsus et hernia ovarii et tubae uterinae

N83.5

Torzija jajčnika in jajcevoda
Torsio ovarii, pedunculi ovarii et tubae uterinae

N83.6

Hematosalpinks
Haematosalpinx

N83.7

Hematom širokega ligamenta
Haematoma ligamenti lati

N83.8

Druge nevnetne nepravilnosti jajčnika, jajcevoda in širokega ligamenta
Disordines ovarii, tubae uterinae et ligamenti lati non inflammatorii, alii

N83.9

Nevnetna nepravilnost jajčnika, jajcevoda in širokega ligamenta, neopredeljena
Disordo ovarii, tubae uterinae et ligamenti lati non inflammatorius, non specificatus

N84

Polip ženskega spolnega trakta
Polypus genitaliorum femininorum

N84.0

Polip materničnega telesa
Polypus corporis uteri

N84.1

Polip materničnega vratu
Polypus cervicis uteri

N84.2

Polip nožnice
Polypus vaginae

N84.3

Polip zunanjega spolovila
Polypus vulvae

N84.8

Polip drugih delov ženskega spolnega trakta
Polypus genitaliorum femininorum, partium aliarum

N84.9

Polip ženskega spolnega trakta, neopredeljen
Polypus genitaliorum femininorum, non specificatus

N85

Druge nevnetne nepravilnosti maternice, razen vratu
Disordines non inflammatorii uteri alii sine cervice

N85.0

Glandularna hiperplazija endometrija
Hyperplasia glandularis endometrii

N85.1

Adenomatozna hiperplazija endometrija
Hyperplasia endometrii adenomatosa

N85.2

Hipertrofija maternice
Hypertrophia uteri

N85.3

Nepopolna involucija maternice
Subinvolutio uteri

N85.4

Nepravilna lega maternice
Malpositio uteri

N85.5

Inverzija maternice
Inversio uteri

N85.6

Intrauterina zarastlina
Synechiae intrauterinae

N85.7

Hematometra
Haematometra

N85.8

Druge opredeljene nevnetne nepravilnosti maternice
Disordines non inflammatorii uteri alii specificati

N85.9

Nevnetna nepravilnost maternice, neopredeljena
Disordo non inflammatorius uteri alius non specificatus

N86

Erozija in ektropij materničnega vratu
Erosio et ectropio cervicis uteri

N87

Displazija materničnega vratu
Dysplasia cervicis uteri

N87.0

Blaga displazija materničnega vratu
Dysplasia cervicis uteri levis

N87.1

Zmerna displazija materničnega vratu
Dysplasia cervicis uteri moderata

N87.2

Huda displazija materničnega vratu, ki ni uvrščena drugje
Dysplasia cervicis uteri gravis, non alibi classificata

N87.9

Displazija materničnega vratu, neopredeljena
Dysplasia cervicis uteri, non specificata

N88

Druge nevnetne nepravilnosti materničnega vratu
Disordines cervicis uteri non inflammatorii, alii

N88.0

Levkoplakija materničnega vratu
Leucoplakia cervicis uteri

N88.1

Stara poškodba materničnega vratu
Laceratio cervicis uteri obsoleta

N88.2

Zoženje in stenoza materničnega vratu
Strictura et stenosis cervicis uteri

N88.3

Nezadostnost materničnega vratu
Insufficientia isthmi cervicis uteri

N88.4

Hipertrofično podaljšanje materničnega vratu
Elongatio cervicis uteri hipertrophica

N88.8

Druge opredeljene nevnetne nepravilnosti materničnega vratu
Disordines cervicis uteri non inflammatorii alii, specificati

N88.9

Nevnetna nepravilnost materničnega vratu, neopredeljena
Disordo cervicis uteri non inflammatorius, non specificatus

N89

Druge nevnetne nepravilnosti nožnice
Disordines vaginae non inflammatorii alii

N89.0

Blaga vaginalna displazija
Dysplasia vaginae levis

N89.1

Zmerna vaginalna displazija
Dysplasia vaginae moderata

N89.2

Huda vaginalna displazija, ki ni opredeljena drugje
Dysplasia vaginae gravis, non alibi classificata

N89.3

Vaginalna displazija, neopredeljena
Dysplasia vaginae, non specificata

N89.4

Vaginalna levkoplakija
Leucoplakia vaginae

N89.5

Zožanje in atrezija nožnice
Strictura et atresia vaginae

N89.6

Ozek himenski obroč
Hymen rigidum

N89.7

Hematokolpos
Haematocolpos

N89.8

Druge opredeljene nevnetne nepravilnosti nožnice
Disordines vaginae non inflammatorii alii, specificati

N89.9

Nevnetna nepravilnost nožnice, neopredeljena
Disordo vaginae non inflammatorius, non specificatus

N90

Druge nevnetne nepravilnosti ženskega zunanjega spolovila (vulve) in presredka (perineja)
Disordines vulvae et perinaei non inflammatorii, alii

N90.3

Displazija ženskega zunanjega spolovila, neopredeljena
Dysplasia vulvae, non specificata

N90.4

Levkoplakija ženskega zunanjega spolovila
Leukoplakia vulvae

N90.5

Atrofija ženskega zunanjega spolovila
Atrophia vulvae

N90.6

Hipertrofija ženskega zunanjega spolovila
Hypertrophia vulvae

N90.7

Cista ženskega zunanjega spolovila
Cystis vulvae

N90.8

Druge opredeljene nevnetne nepravilnosti ženskega zunanjega spolovila in presredka
Disordines vulvae et perinaei non inflammatorii alii, specificati

N90.9

Nevnetna nepravilnost ženskega zunanjega spolovila in presredka, neopredeljena
Disordo vulvae et perinaei non inflammatorius, non specificatus

N91

Odsotna, šibka menstruacija in taka, ki se pojavlja na daljše časovne razmike
Amenorrhoea et oligomenorrhoea

N91.0

Primarna amenoreja
Amenorrhoea primaria

N91.1

Sekundarna amenoreja
Amenorrhoea secundaria

N91.2

Amenoreja, neopredeljena
Amenorrhoea, non specificata

N91.3

Primarna oligomenoreja
Oligomenorrhoea primaria

N91.4

Sekundarna oligomenoreja
Oligomenorrhoea secundaria

N91.5

Oligomenoreja, neopredeljena
Oligomenorrhoea, non specificata

N92

Premočna, prepogosta in neredna menstruacija
Menorrhagia, polymenorrhoea et metrorrhagia

N92.0

Premočna in prepogosta menstruacija v rednih časovnih razmikih
Menorrhagia et polymenorrhoea cum cyclo regulari

N92.1

Premočna in prepogosta menstruacija v nerednih časovnih razmikih
Metrorrhagia et polymenorrhoea cum cyclo iregulari

N92.2

Premočna menstruacija v puberteti
Menorrhagia juvenilis

N92.3

Ovulacijska krvavitev
Haemorrhagia ex utero in ovulatione

N92.4

Premočna krvavitev v predmenopavznem obdobju
Menorrhagia sive metrrorhagia climacterica

N92.5

Druge vrste opredeljena neredna menstruacija
Menstruatio irregularis alia

N92.6

Neredna menstruacija, neopredeljena
Menstruatio irregularis, non specificata

N93

Druge vrste nenormalna krvavitev iz maternice in nožnice
Haemorrhagia uteri et vaginae abnormalis alia

N93.0

Postkoitalna in kontaktna krvavitev
Haemorrhagia post coitum et post contactum

N93.8

Druge vrste opredeljena nenormalna krvavitev iz maternice in nožnice
Haemorrhagia ex utero et vagina abnormalis alia, specificata

N93.9

Nenormalna krvavitev iz maternice in nožnice, neopredeljena
Haemorrhagia ex utero et vagina abnormalis non specificata

N94

Bolečina in druga stanja, povezana z ženskimi spolnimi organi in menstruacijskim ciklusom
Dolor et status alii cum genitalibus femininis et cyclo menstruali coniunctus

N94.0

Bolečina sredi menstruacijskega ciklusa (Mittelschmerz)
Dysmenorrhoea intermenstrualis

N94.1

Disparevnija (boleč spolni odnos)
Dyspareunia

N94.2

Vaginizem
Vaginismus

N94.3

Predmenstruacijski sindrom
Syndroma tensionis praemenstrualis

N94.4

Primarna dismenoreja
Dysmenorrhoea primaria

N94.5

Sekundarna dismenoreja
Dysmenorrhoea secundaria

N94.6

Dismenoreja, neopredeljena
Dysmenorrhoea, non specificata

N94.8

Druga opredeljena stanja, povezana z ženskimi spolnimi organi in menstruacijskim ciklusom
Status alii cum genitalibus femininis et cyclo menstruali coniunctus

N94.9

Neopredeljeno stanje, povezano z ženskimi spolnimi organi in menstruacijskim ciklusom
Status non specificatus cum genitalibus femininis et cyclo menstruali coniunctus

N95

Menopavzne in druge perimenopavzne motnje
Disordines menopausales et disordines alii perimenopausales

N95.0

Pomenopavzna krvavitev
Metrorrhagia post menopausim

N95.1

Menopavzna stanja in stanja žensk v klimakteriju
Status menopausales et climacterici feminae

N95.2

Pomenopavzni atrofični vaginitis
Vaginitis postmenopausalis atrophica

N95.3

Stanja, povezana z umetno menopavzo
Status cum menopausi artificiali coniuncti

N95.8

Druge opredeljene menopavzne in perimenopavzne motnje
Disordines menopausales et perimenopausales speccificati alii

N95.9

Menopavzna in perimenopavzna motnja, neopredeljena
Disordo menopausalis et perimenopausalis, non specificatus

N96

Ženska s ponavljajočimi se splavi
Abortus habitualis

N97

Ženska neplodnost
Sterilitas feminae

N97.0

Ženska neplodnost, povezana z anovulacijo
Sterilitas feminae propter anovulationem

N97.1

Ženska neplodnost tubarnega izvora
Sterilitas feminae propter tubam uterinam

N97.2

Ženska neplodnost materničnega izvora
Sterilitas feminae propter uterum

N97.3

Ženska neplodnost cervikalnega izvora
Sterlitas feminae propter cervicem vaginalem

N97.4

Ženska neplodnost, povezana z moškimi dejavniki
Sterilitas feminae cum factoribus masculinis coniuncta

N97.8

Ženska neplodnost drugačnega izvora
Sterilitas feminae e causa alia

N97.9

Ženska neplodnost, neopredeljena
Sterilitas feminae, non specificata

N98

Zapleti, povezani z umetno oploditvijo
Complicationes cum fertilisatione artificiali coniunctae

N98.0

Okužba, povezana z umetno inseminacijo (osemenitvijo)
Infectio per inseminationem artificialem

N98.1

Hiperstimulacija jajčnikov
Hyperstimulatio ovarii

N98.2

Zapleti pri poskusu vnosa oplojenega jajčeca po zunajtelesni oploditvi
Complicationes in attemptu introductionis ovi fertilisati post fertilisationem in vitro

N98.3

Zapleti pri poskusu vnosa zarodka pri prenosu zarodka
Complicationes in attemptu introductionis embryonis in cavitatem uteri

N98.8

Drugi zapleti, povezani z umetno oploditvijo
Complicationes cum fertilisatione artificiali coniunctae aliae

N98.9

Zaplet, povezan z umetno oploditvijo, neopredeljen
Complicatio cum fertilisatione artificiali coniuncta non specificata

N99-N99

Druge motnje sečil in spolovil

O00-O99

Nosečnost, porod in poporodno obdobje (puerperij)

P00-P96

Nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju

Q00-Q99

Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, neuvrščeni drugje

S00-T98

Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov

U00-U49

Kode za posebne namene

U50-U73

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

U78-U88

Kode za posebne namene

U91-U92

Kode za posebne namene

V00-Y98

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

Z00-Z99

Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo

NOVO: Pregledovalnik interakcij zdravil

Prenesite aplikacijo Mediately. Preverite resnost interakcij in pridobite priporočila, kako jih razrešiti.

Uporabljamo piškotke Piškotki nam pomagajo, da vam lahko zagotovimo najboljšo možno izkušnjo naše spletne strani. Z uporabo spletne strani se strinjate z rabo piškotkov. Več o tem, kako jih uporabljamo, si preberite v naši politiki piškotkov.