MKB-10

A00-B99

Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekatere imunsko pogojene bolezni

E00-E89

Endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni

F00-F99

Duševne in vedenjske motnje

G00-G99

Bolezni živčevja

H00-H59

Bolezni očesa in očesnih adneksov

H60-H95

Bolezni ušesa in mastoida

I00-I99

Bolezni obtočil

J00-J99

Bolezni dihal

K00-K93

Bolezni prebavil

L00-L99

Bolezni kože in podkožja

M00-M99

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

N00-N99

Bolezni sečil in spolovil

O00-O99

Nosečnost, porod in poporodno obdobje (puerperij)

P00-P96

Nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju

Q00-Q99

Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, neuvrščeni drugje

S00-T98

Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov

S00-S09

Poškodbe glave

S10-S19

Poškodbe vratu

S20-S29

Poškodbe prsnega koša

S30-S39

Poškodbe trebuha, spodnjega dela hrbta, ledvene hrbtenice in medenice

S40-S49

Poškodbe rame in nadlakti

S50-S59

Poškodbe komolca in podlakti

S60-S69

Poškodbe zapestja in roke

S60

Površinska poškodba zapestja in roke
Laesio traumatica carpi et manus, superficalis

S60.0

Udarnina prsta(-ov) brez poškodbe nohta
Contusio digiti (digitorum) manus sine laesione unguis

S60.1

Udarnina prsta(-ov) s poškodbo nohta
Contusio digiti (digitorum) manus cum laesione unguis

S60.2

Udarnina drugih delov zapestja in roke
Contusio carpi et manus alia

S60.7

Multiple površinske poškodbe zapestja in roke
Laesio traumatica carpi et manus superficialis multiplex

S60.8

Druge površinske poškodbe zapestja in roke
Laesiones traumaticae carpi et manus, superficiales aliae

S60.81

Odrgnina zapestja in roke
Ni starostne omejitve
Ni omejitev glede spola

S60.82

Podplutba zapestja in roke

S60.83

Pik žuželke zapestja in roke

S60.84

Tujek zapestja in roke

S60.88

Neopredeljena poškodba zapestja in roke

S60.9

Površinska poškodba zapestja in roke, neopredeljena
Laesio traumatica carpi et manus, superficialis, non specificata

S61

Rana na zapestju in roki
Vulnus apertum carpi et manus

S61.0

Rana na prstu(-ih) brez poškodbe nohta
Vulnus apertum digiti (digitorum) manus sine laesione unguis

S61.1

Rana na prstu(-ih) s poškodbo nohta
Vulnus apertum digiti (digitorum) manus cum laesione unguis

S61.7

Multiple rane na zapestju in roki
Vulnus apertum carpi et manus multiplex

S61.8

Rana na drugih delih zapestja in roke
Vulnus apertum partium carpi et manus aliarum

S61.81

Rana na drugih delih zapestja in roke, ki komunicira z zlomom

S61.82

Rana na drugih delih zapestja in roke, ki komunicira z izpahom

S61.88

Rana na drugih delih zapestja in roke

S61.9

Rana na zapestju in roki, del neopredeljen
Vulnus apertum partis carpi et manus, non specificatae

S62

Zlom v predelu zapestja in roke
Fractura carpi et manus

S62.0

Zlom navikularne kosti zapestja
Fractura ossis navicularis (scaphoidis) manus

S62.1

Zlom kake druge zapestne kosti
Fractura ossis carpi (ossium carpalium), alterius

S62.10

Zlom zapestne kosti, neopredeljen

S62.11

Zlom lunice zapestja

S62.12

Zlom trikvetruma zapestja

S62.13

Zlom pisiformne kosti zapestja

S62.14

Zlom trapezne kosti zapestja

S62.15

Zlom trapezoidne kosti zapestja

S62.16

Zlom kapitatuma zapestja

S62.17

Zlom hamatuma zapestja

S62.19

Zlom več zapestnih koščic in multipli zlomi

S62.2

Zlom prve dlančnice
Fractura ossis metacarpalis primi

S62.20

Zlom prve dlančnice, neopredeljen

S62.21

Zlom baze prve dlančnice

S62.22

Zlom diafize prve dlančnice

S62.23

Zlom vratu prve dlančnice

S62.24

Zlom glavice prve dlančnice

S62.3

Zlom kake druge dlančnice
Fractura ossis metacarpalis alterius

S62.30

Zlom kake druge dlančnice, neopredeljen

S62.31

Zlom baze kake druge dlančnice

S62.32

Zlom diafize kake druge dlančnice

S62.33

Zlom vratu kake druge dlančnice

S62.34

Zlom glavice kake druge dlančnice

S62.4

Številni zlomi dlančnic
Fractura ossis metacarpalis multiplex

S62.5

Zlom palca
Fractura pollicis

S62.50

Zlom palca, neopredeljen

S62.51

Zlom prvega členka palca

S62.52

Zlom končnega členka palca

S62.6

Zlom kakega drugega prsta
Fractura digiti manus alterius

S62.60

Zlom kakega drugega prsta, neopredeljen

S62.61

Zlom prvega členka kakega drugega prsta

S62.62

Zlom srednjega členka kakega drugega prsta

S62.63

Zlom končnega členka kakega drugega prsta

S62.7

Multipli zlomi prstov
Fractura digiti manus multiplex

S62.8

Zlomi drugih in neopredeljenih delov zapestja in roke
Fractura partium carpi et manus aliarum, non specificatarum

S63

Izpah, izvin in nateg sklepov in vezi v predelu zapestja in roke
Luxatio, distorsio et distensio articulorum et ligamentorum regionis carpi et manus

S63.0

Izpah zapestja
Luxatio carpi

S63.00

Izpah zapestja, neopredeljen

S63.01

Izpah radioulnarnega sklepa zapestja

S63.02

Izpah radiokarpalnega sklepa zapestja

S63.03

Izpah midkarpalnega sklepa zapestja

S63.04

Izpah karpometakarpalnega sklepa zapestja

S63.08

Izpah drugih delov zapestja

S63.1

Izpah prsta
Luxatio digiti manus

S63.10

Izpah prsta, neopredeljen

S63.11

Izpah metakarpofalangealnega sklepa prsta

S63.12

Izpah interfalangealnega sklepa prsta

S63.2

Multipli izpahi prstov
Luxatio digitorum multiplex

S63.3

Poškodbena ruptura vezi na zapestju
Ruptura traumatica ligamenti carpi

S63.4

Poškodbena ruptura vezi prsta ob metakarpofalangealnem (-ih) in interfalangealnem (-ih) sklepu (-ih)
Ruptura traumatica ligamenti articuli metacarpophalangici et interphalangici manus

S63.5

Izvin in nateg zapestja
Distorsio et distensio carpi

S63.50

Zvin in nateg zapestja, neopredeljen

S63.51

Zvin in nateg karpalnega sklepa zapestja

S63.52

Zvin in nateg radiokarpalnega sklepa zapestja

S63.53

Zvin in nateg karpometakarpalnega sklepa zapestja

S63.58

Zvin in nateg drugih delov zapestja

S63.6

Izvin in nateg prsta(-ov)
Distorsio et distensio digiti (digitorum) manus

S63.60

Zvin in nateg prsta(-ov), neopredeljen

S63.61

Zvin in nateg metakarpofalangealnega sklepa prsta(-ov)

S63.62

Zvin in nateg interfalangealnega sklepa prsta(-ov)

S63.68

Zvin in nateg drugih delov prsta(-ov)

S63.7

Zvin in nateg drugih in neopredeljenih delov roke
Distorsio et distensio partium manus aliarum et non specificatarum

S64

Poškodba živcev v predelu zapestja in roke
Laesio traumatica nervorum carpi et manus

S64.0

Poškodba ulnarnega živca v predelu zapestja in roke
Laesio traumatica nervi ulnaris regionis carpi et manus

S64.1

Poškodba medianega živca v predelu zapestja in roke
Laesio traumatica nervi mediani regionis carpi et manus

S64.2

Poškodba radialnega živca v predelu zapestja in roke
Laesio traumatica nervi radialis regionis carpi et manus

S64.3

Poškodba digitalnega živca na palcu
Laesio traumatica nervi pollicis

S64.4

Poškodba digitalnega živca na drugih prstih
Laesio traumatica nervi digiti manus, alterius

S64.7

Poškodba več živcev v predelu zapestja in roke
Laesio traumatica nervorum regionis carpi et manus multiplicium

S64.8

Poškodba drugih živcev v predelu zapestja in roke
Laesio traumatica nervorum regionis carpi et manus aliorum

S64.9

Poškodba neopredeljenega živca v predelu zapestja
Laesio traumatica nervi regionis carpi et manus, non specificati

S65

Poškodba krvnih žil v predelu zapestja in roke
Laesio traumatica vasorum regionis carpi et manus

S65.0

Poškodba ulnarne arterije v predelu zapestja in roke
Laesio traumatica arteriae ulnaris regionis carpi et manus

S65.1

Poškodba radialne arterije v predelu zapestja in roke
Laesio traumatica arteriae radialis regionis carpi et manus

S65.2

Poškodba površinskega palmarnega loka
Laesio traumatica arcus palmaris superficialis

S65.3

Poškodba globokega palmarnega loka
Laesio traumatica arcus palmaris profundi

S65.4

Poškodba krvnih(-e) žil(-e) palca
Laesio traumatica vasis (vasorum) pollicis

S65.5

Poškodba krvnih(-e) žil(-e) drugih prstov
Laesio traumatica vasis (vasorum) digiti alterius

S65.7

Poškodba več krvnih žil v predelu zapestja in roke
Laesio traumatica vasorum regionis carpi et manus multiplicium

S65.8

Poškodba drugih krvnih žil v predelu zapestja in roke
Laesio traumatica vasorum regionis carpi et manus aliorum

S65.9

Poškodba neopredeljene krvne žile v predelu zapestja in roke
Laesio traumatica vasis regionis carpi et manus, non specificati

S66

Poškodba mišice in tetive v predelu zapestja in roke
Laesio traumatica musculi et tendinis regionis carpi et manus

S66.0

Poškodba tetive in mišice dolgega fleksorja palca v predelu zapestja in roke
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) flexoris pollicis longi regionis carpi et manus

S66.1

Poškodba mišice in tetive fleksorja kakega drugega prsta v predelu zapestja in roke
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) flexoris digiti regionis carpi et manus alterius

S66.2

Poškodba mišice in tetive ekstenzorja palca v predelu zapestja in roke
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) extensoris pollicis regionis carpi et manus

S66.3

Poškodba mišice in tetive ekstenzorja kakega drugega prsta v predelu zapestja in roke
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) extensoris digiti alterius regionis carpi et manus

S66.4

Poškodba intrinzične mišice in tetive palca v predelu zapestja in roke
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) pollicis brevis regionis carpi et manus

S66.5

Poškodba intrinzične mišice in tetive kakega drugega prsta v predelu zapestja in roke
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) interossei digiti alterius regionis carpi et manus

S66.6

Poškodba več mišic in tetiv fleksorjev v predelu zapestja in roke
Laesio traumatica musculorum (et tendinis eorum) flexorum, regionis carpi et manus multiplicium

S66.7

Poškodba več mišic roke
Laesio traumatica musculorum (et tendinis eorum) extensorum regionis carpi et manus multiplicium

S66.8

Poškodba drugih mišic in tetiv v predelu zapestja in roke
Laesio traumatica musculorum (et tendinum eorum) regionis carpi et manus aliorum

S66.9

Poškodba neopredeljene mišice in tetive v predelu zapestja in roke
Laesio traumatica musculi (et tendinis eius) regionis carpi et manus, non specificati

S67

Crush poškodba zapestja in roke
Conquasatio carpi et manus

S67.0

Crush poškodba palca in drugega(-ih) prsta(-ov)
Conquasatio pollicis et digiti alterius

S67.8

Crush poškodba drugih in neopredeljenih delov zapestja in roke
Conquasatio partium carpi et manus aliarum, non specificatarum

S68

Poškodbena amputacija zapestja in roke
Amputatio traumatica carpi et manus

S68.0

Poškodbena amputacija palca (popolna)(delna)
Amputatio traumatica pollicis (completa)(partiallis)

S68.1

Poškodbena amputacija katerega koli drugega posameznega prsta (popolna)(delna)
Amputatio traumatica digiti alterius (completa)(partialis)

S68.2

Poškodbena amputacija dveh ali več prstov (popolna)(delna)
Amputatio traumatica digitorum multiplicium (completa)(partialis)

S68.3

Kombinirana poškodbena amputacija (dela) prsta(-ov) in drugih delov zapestja in roke
Amputatio traumatica (partis) digiti (digitorum) cum partibus aliis carpi et manus combinata

S68.4

Poškodbena amputacija v predelu zapestja in roke
Amputatio traumatica manus in regione carpi traumatica

S68.8

Poškodbena amputacija drugih delov zapestja in roke
Amputatio traumatica partium carpi et manus aliarum

S68.9

Poškodbena amputacija zapestja in roke, predel neopredeljen
Amputatio traumatica carpi et manus, regionis non specificatae

S69

Druge in neopredeljene poškodbe zapestja in roke
Laesiones traumaticae carpi et manus aliae et non specificatae

S69.7

Multiple poškodbe zapestja in roke
Laesio traumatica carpi et manus multiplex

S69.8

Druge opredeljene poškodbe zapestja in roke
Laesiones traumaticae carpi et manus aliae, specificatae

S69.9

Neopredeljene poškodbe zapestja in roke
Laesio traumatica carpi et manus regionis non specificatae

S70-S79

Poškodbe kolka in stegna

S80-S89

Poškodbe kolena in goleni

S90-S99

Poškodbe skočnega sklepa in stopala

T00-T07

Poškodbe, ki zajemajo več telesnih področij

T08-T14

Poškodbe na neopredeljenih delih trupa, udih ali telesnih predelih

T15-T19

Učinki tujka, ki je vstopil skozi naravno telesno odprtino

T20-T25

Opekline in korozije (kemične opekline) na površini telesa, opredeljene po mestu

T26-T28

Opekline in korozije (kemične opekline), omejene na oko in notranje organe

T29-T31

Opekline in korozije (kemične opekline) na več in neopredeljenih področjih telesa

T33-T35

Ozebline

T36-T50

Zastrupitve z drogami, zdravili in biološkimi snovmi

T51-T65

Toksični učinki snovi predvsem nemedicinskega izvora

T66-T78

Drugi in neopredeljeni učinki zunanjih vzrokov

T79-T79

Določeni zgodnji zapleti po poškodbi

T80-T88

Zapleti po kirurški in medicinski oskrbi, ki niso uvrščeni drugje

T89-T89

Drugi travmatološki zapleti, ki niso uvrščeni drugje

T90-T98

Kasne posledice (sekvele) po poškodbah, zastrupitvah in po drugih posledicah zunanjih vzrokov

U00-U49

Kode za posebne namene

U50-U73

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

U78-U88

Kode za posebne namene

U91-U92

Kode za posebne namene

V00-Y98

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

Z00-Z99

Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo

NOVO: Pregledovalnik interakcij zdravil

Prenesite aplikacijo Mediately. Preverite resnost interakcij in pridobite priporočila, kako jih razrešiti.

Uporabljamo piškotke Piškotki nam pomagajo, da vam lahko zagotovimo najboljšo možno izkušnjo naše spletne strani. Z uporabo spletne strani se strinjate z rabo piškotkov. Več o tem, kako jih uporabljamo, si preberite v naši politiki piškotkov.