Nástroje

APGAR skóre

Hodnotí novorodencov v 1. a 5. minúte po narodení

Atopická dermatitída - subjektívne príznaky

Číselná hodnotiaca škála pre posúdenie intenzity svrbenia a kvality spánku

BMI

Index telesnej hmotnosti

BSA

Výpočet telesného povrchu

Canadian Guidelines for MS

Treatment optimization in multiple sclerosis

Capriniho skóre

Stratifikuje riziko venózneho tromboembolizmu u chirurgických pacientov

CAT

Test vyhodnotenia CHOCHP

CDEIS

Crohn's disease endoscopic index of severity

Centorovo skóre (modifikácia podľa McIsaaca)

Hodnotí pravdepodobnosť výskytu streptokokovej faryngitídy

CHA₂DS₂-VASc

Score for Atrial Fibrillation Stroke Risk

Child-Pugh skóre

Zhodnotenie prognózy chronického pečeňového ochorenia

CURB-65

Skóre na hodnotenie klinickej závažnosti pneumónie

Dávkovacia kalkulačka lieku Mavenclad

Kladribín

Diagnostické kritériá pre familiárnu hypercholesterolémiu

Holandské (Dutch lipid network score) diagnostické kritériá pre FH

DLQI

Dermatologický index kvality života

Doporučený postup pro léčbu neinvazivního karcinomu prsu

Léčebný standard MOÚ

Dotazník MPN-SAF TSS

Pomáha riešiť zaťaženie symptómami súvisiacimi s MPN

Dotazník na poruchy nálady / Mood disorder questionnaire

Skríningový test na poruchy bipolárneho spektra

EASI

Index postihnutej plochy a závažnosti ekzému

EDSS

Kurtzkeho škála funkčného zneschopnenia

eGFR (CKD-EPI, MDRD)

Odhad rýchlosti glomerulárnej filtrácie

ELTS, Sokalovo a Hasfordovo skóre

Prognostické skóre pre chronickú myeloidnú leukémiu (CML) v chronickej fáze

Endoskopické Mayo skóre

Hodnotí štádium ulceratívnej kolitídy

FRAX®

Nástroj na hodnotenie rizika

GCS

Glasgow Coma Scale

GRACE

Predikuje mortalitu pacientov s akútnym koronárnym syndrómom.

HAS-BLED

Riziko krvácania u pacientov s fibriláciou predsiení

HbA1c

Prevádzajte medzi jednotkami HbA1c: mmol/mol a % a zistite priemernú glykémiu

IMDC model pre prognózu metastatického renálného karcinómu

Prognostické skóre u pacientov liečených cielenú terapiou

Index stukovatenej pečene

Predikcia stukovatenej pečene v celkovej populácii

Inflammatory back pain

An assessment of whether the pain in the back is inflammatory

IPSS

International Prostate Symptom Score

Kalkulačka dávkovania amoxicilínu/kyseliny klavulánovej

Kalkulačka dávkovania azitromycínu

Kalkulačka dávkovania cefixímu

Kalkulačka dávkovania ciprofloxacínu

Kalkulačka dávkovania sulfametozaxolu/trimetoprimu

Kalkulačka vaskulárneho veku

Používa tabuľky SCORE 2021

Kalkulátor rozsahu postihnutej oblasti BSA

Odhaduje rozsah postihnutej oblasti pomocou tzv. metódy dlane

Klinický skórovací systém deficitu ADAMTS13

PLASMIC skóre a French skóre

Klírens kreatinínu

Cockcroftov-Gaultov vzorec

Korekcia vápnika pri hypoalbuminémii

Korekcia výpočtu vápnika pri hypoalbuminémii

Korigovaný QT interval

Koriguje QT interval pre extrémnu srdcovú frekvenciu

Manažment imunitne sprostredkovaných nežiaducich reakcií pri imunoterapii

Metodické usmernenia Európskej spoločnosti pre klinickú onkológiu (ESMO) / Americkej spoločnosti klinickej onkológie (ASCO)

McDonaldove diagnostické kritériá pre roztrúsenú sklerózu

Revízia 2017

MELD a MELD-Na

Model for End-Stage Liver Disease

mMRC

Modified medical research council dyspnea scale

NIHSS

National Institute of Health Stroke Scale

NYHA

Funkčná klasifikácia New York Heart Association

Padua skóre

Odhaduje riziko VTE u hospitalizovaných pacientov

PASI

Psoriasis Area a Severity Index (index postihnutej plochy a závažnosti psoriázy)

PASI s obrázkami

Index postihnutej plochy a závažnosti psoriázy (s obrázkami)

PERC skóre

Pulmonary Embolism Rule-out Criteria

PESI (Index závažnosti pľúcnej embólie)

Predpovedá 30-dňovú mortalitu pacientov s pľúcnou embóliou

Prehľad vyšetrení pri liečbe SM

Koľko vyšetrení je potrebných pred, počas a po ukončení liečby?

Quick Sequential Organ Failure Assessment Score (QSOFA)

Identifies high-risk patients for in-hospital mortality with suspected infection outside the ICU

Rome IV for IBS

Rome IV Diagnostic Criteria for Irritable Bowel Syndrome (IBS)

Rutgeertsovo skóre

Predikuje pooperačnú rekurenciu u pacientov s Crohnovou chorobou

SCORAD

Skóre závažnosti atopickej dermatitídy

SCORE2

10-ročné riziko smrteľnej KVS príhody vo vysokorizikových regiónoch Európy

SES-CD

Jednoduché endoskopické skóre pre Crohnovu chorobu

Simple calculated osteoporosis risk estimation (SCORE)

Helps decide if a woman should be referred to bone densitometry

Skóre fibrózy NAFLD

Skóre fibrózy pri nealkoholovej tukovej chorobe pečene

Skóre hodnotenia sekvenčného zlyhania orgánov (SOFA)

Identifikuje dysfunkciu orgánov u hospitalizovaných s podozrením na infekciu

sPESI (Simplified PESI)

Predpovedá 30-dňovú mortalitu pacientov s pľúcnou embóliou pomocou 6 klinických kritérií

Stanovenie rizika VTE

Odporúčanie Slovenskej spoločnosti pre hemostázu a trombózu

Systémová léčba karcinomu prsu

Modrá kniha ČOS

Terapeutický algoritmus na znižovanie LDL-C

Odporúčané postupy ESC/EAS 2019

TNM klasifikácia pre karcinóm prsníka

8. vydanie

Wellsove kritériá pre PE

Wellsove kritériá pre pľúcnu embóliu

Zbierka nástrojov pre atopickú dermatitídu

Zbierka nástrojov pre karcinóm prsníka

Všetky nástroje
Špecializácia
Dávkovanie
Indikácia

NOVINKA: Kontrola liekových interakcií

Stiahnite si aplikáciu Mediately, zistite závažnosť interakcií a získajte odporúčania na ich riešenie.

Používame súbory cookie Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať to najlepšie používateľské prostredie na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v Zásadách používania súborov cookie.